Publikacje

Album „Kopice – historia utraconego piękna” pod redakcją Janusza L. Dobesza, Irmy Koziny i Macieja Mischoka to nie tylko teksty i wspomnienia o pałacu, ale przede wszystkim setki zdjęć przedstawiających to wyjątkowe założenie pałacowo-parkowe. Poznajemy je w momencie rozbudowy, która zaczęła się w drugiej połowie XIX wieku – właśnie wtedy zostało ono kupione przez hrabiostwo Joannę i Hansa Ulricha Schaffgotschów.

Okres pomyślności Kopic zakończył się wraz z II wojną światową – Schaffgotschowie wyjechali, a opustoszałe wnętrza niszczały i przez lata były rozkradane. Do ostatecznego upadku pałacu przyczyniły się umyślnie spowodowane pożary. Pałac, choć wpisany do rejestru zabytków, jest ruiną.

Wydarzeniem zapowiadającym zmianę na lepsze jest renowacja mauzoleum.

Parafia w Kopicach we współpracy z Panem M. Mischokiem wydała kolejną publikację propagującą dzieje rodzinne właścicieli Kopickiego pałacu. Publikacja została napisana przez Pana Stanisława Firszta i zatytułowana jest: "Schaffgotschowie - arystokratyczny ród na Śląsku". Przedmowę do książki napisał Hans Urlich hrabia Schaffgtsch. Fragment tej przedmowy: Pan Firszt zasługuje na wielką pochwałę z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przedstawia Czytelnikowi bardzo dobry obraz najważniejszych momentów w historii rodziny Schaffgotschów. Od wczesnych początków, jako urzędników i doradców w różnych funkcjach u piastowskich książąt Śląska, poprzez rosnące znaczenie rodu za sprawą małżeństwa Hansa Ulricha z piastowską księżniczką Barbarą Agnieszką do wielu ważnych przedstawicieli rodu w administracji, dyplomacji i biznesie w kolejnych latach. Wszystkie ważne wydarzenia zostały połączone w ciągu. Po drugie, ponieważ panu Firsztowi udał się ubarwić narrację tych wydarzeń, które miały miejsce w tle, dzięki czemu przełamał sztywny dyskurs historyczny i tym samym zapewnił bardziej intymny wgląd w historię rodziny. Jest to dobre dla całej narracji, ponieważ wzbudza zaciekawienie Czytelnika i zwiększa wartość poznawczą opracowania. Publikację można nabyć w kancelarii parafialnej oraz u Pana Macieja i Pana Stanisława. Nakład jest skromny a pozycja ciekawa. Pozycja stanowi cegiełkę na utrzymanie mauzoleum rodziny Schaffgotch w Kopicach oraz przygotowanie izby pamięci- zachęcam do zakupu tej publikacji.

Książka do nabycia na Parafii w Kopicach.

Co roku wydawany jest kalendarz kolekcjonerski – cegiełka, który dochód jest przeznaczony na ratowanie zabytków w Kopicach. W związku z podróbkami, podszywającymi się pod nasze społeczne działanie, zwracamy uwagę, że wydawcą kalendarza zawsze  jest Parafia w Kopicach. Inne wydawnictwa mają charakter komercyjny.